AIR ACES
OTTO SMIK

OTTO SMIK

Otto Smik utekl po svých osmnáctých narozeninách do zahraničí, aby se přidal k čs. zahraničnímu odboji. Vojenskou kariéru zahájil u RAF jako důstojnický sluha v hodnosti vojína. Své první vítězství získal Smik již 13.března 1943. Během své služby zaznamenal dalších 8 sestřelů a 2 ve spolupráci. Zahynul 28. listopadu 1944 po zásahu flakem nad holandským městem Zwolle.

590 Kč